MesseMonde test

RepubliqueTcheque

PagePrincipale ::
* Le Forum Catholique
Le Forum Catholique
English | Deutsch | Espańol | Latina | Portuguęs | Liens | :: Vous êtes ec2-54-224-2-186.compute-1.amazonaws.com

République Tchčque

Česká Republika
Czech RepublicAll locations in Czech Republic (including map with all places marked) where traditional latin mass is celebrated can be found here: http://www.krasaliturgie.cz/kalendar/pravidelne-mse-svate/pravidelne-mse-svate-v-cr.html . This website is updated.

ARCHIDIOCČSE DE PRAGUE
ARCHDIOCESE OF PRAGUE
PRAŽSKÁ ARCIDIECÉZE


PRAHA-MICHLE (PRAGUE-MICHLE)
Domov Sue Ryder, Michelská 1/7
1. a 3. neděle v měsíci v 17:30
2., 4. a 5. neděle v měsíci v 10:00
1st and 3rd Sunday in month at 5:30 pm
2nd, 4th and 5th Sunday in month at 10:00 am
Website: http://www.fsspx.cz/gottesdienste/gottesdienste_fsspx_cz_2016_149.pdf
FSSPX

PRAHA 2 - Nové Město
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého
Horská 453/7, 128 00 Praha 2-Nové Město
Každou neděli v 17:00 hodin
Every Sunday at 5 PM
Website: https://kostelnakarlove.com/bohosluzby-2/2017-2/kveten-2017/
Summorum Pontificum

PRAHA-ŽIŽKOV (PRAGUE-ZIZKOV)
Kostel sv. Rocha Olšanské náměstí
příležitostne v pondělí v 18:00
occasionaly in Monday at 6:00 PM
Next Mass:
Summorum Pontificum, P. Mgr. Jan Gerndt

PRAHA-MALÁ CHUCHLE
Kostel Narození Panny Marie V lázních
2. úterý v měsíci od 17:30
2nd Tuesday in month at 5:30 pm
website: http://www.centrumbarrandov.cz/kostely-a-bohosluzby/
Summorum Pontificum, P. Mgr. Jan Gerndt


MUKAŘOV (MUKARSCHOW)
Kaple charitního domu, Charitní 26
1. a 4. neděle v měsíci v 8:30
1st and 4th Sunday in month at 8:30 am
R. D. Viktor Frýdl
Summorum Pontificum


DIOCČSE DE LITOMERICE
DIOCESE OF LITOMERICE
LITOMĚŘICKÁ DIECÉZE


LITOMĚŘICE (LITOMERZICE)
Kostel svatého Jakuba
1. neděle v měsíci v 15:00
1er dimanche du mois ŕ 15:00 heure
1st Sunday in month at 3:00 PM
Website: http://www.farnost-litomerice.cz/
Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

ŠTĚTÍ
Kostel sv. Šimona a Judy
čtvrtek v 8:00
sobota v 17:00
neděle v 14:00
Thursday at 8:00 AM
Saturday at 5:00 PM
Sunday at 2:00 PM
dimanche ŕ 14 H
Website: http://www.rkc-stetsko.tode.cz/bohosluzby/
Summorum Pontificum, P. Mgr. Anselm Pavel Kříž O.Praem.

VEJPRTY (VEYPRTY)
Kostel Všech Svatých, Vejprty
pondělí v 8:30
středa v 17:00 hodin
neděle v 9:00 hodin
lundi ŕ 8:30 heure
mercredi ŕ 17:00 heure
dimanche ŕ 9:00 heure
Monday at 8:30 AM
Wednesday at 5:00 PM
Sunday at 9:00 AM
Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

KOVÁŘSKÁ
Kostel svatého Michaela
čtvrtek v 16:00 hodin (v zimním čase)
neděle v 11:00 hodin
jeudi ŕ 16:00 heure
dimanche ŕ 11:00 heure
Thursday at 4:00 PM (in winter time)
Sunday at 11:00 AM
Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

Kostel svatého Marka
čtvrtek v 16:00 hodin (v letním čase)
jeudi ŕ 16:00 heure
Thursday at 4:00 PM (in summer time)
Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

NOVÉ ZVOLÁNI
Kostel Nejsvě;tějšího Srdce Ježíšova
pátek v 18:00 hodin
vendredi ŕ 18:00 heure
Friday at 6:00 PM
Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka

ČERNÝ POTOK
Kostel svatého Antonína
1x za čtrnáct dní: neděle ve 14:00 hodin
une fois en 14 jours: dimanche ŕ 14:00 heure
once after 14 days: Sunday at 2:00 PM
Nearest Missa Tridentina:
Website: http://www.info.vejprtaci.cz/index/index.php?loc=fara
Summorum Pontificum, P. Šimon Polívka


DIOCČSE DE HRADEC KRÁLOVÉ
DIOCESE OF HRADEC KRÁLOVÉ
KRÁLOVÉHRADECKÁ DIECÉZE


HOŘIČKY (HORZICZKY)
Kostel Svatého Ducha
3. čtvrtek v měsíci od 17:00 hodin (v létě od 18:00 hodin)
3e jeudi du mois du 17:00 heure (dans l'été du 18:00 heure)
every 3. Thursday in month from 5:00 PM (in summer at 6:00 PM)
Summorum Pontificum, P. Mgr. Karel Klemt

HRONOV (HRONOV)
Kostel Všech Svatých
zpravidla (ne vždy) každou první a třetí neděli v měsíci od 17:00 hodin (v létě od 18:00 hodin)
každé pondělí v 17:00 hodin
généralement (ne pas toujours) chaque 1er, 3e dimanche du mois du 17:00 heure (dans l'été du 18:00 heure)
chaque lundi ŕ 17:00 heure
generally (not always) every 1st and 3rd Sunday in month at 5:00 PM (in summer at 6:00 PM)
every Monday at 5:00 PM
Website: http://hronov-farnost.webnode.cz/ohlasky/
Summorum Pontificum, P. Mgr. Jaroslav Jirásek

ZÁLESNÍ LHOTA (HUTTENDORF)
Kostel sv. Jana Nepomuckého
3. neděle v měsíci o 16:30 a 1. pátek v měsíci o 19:45
3rd Sunday in month at 4:30 PM and 1st Friday in month at 7:45 pm
Website: http://farnost.studenec.cz/?q=farnost/z-deni-ve-farnosti
Summorum Pontificum, R. D. Mgr. ThLic??. Miloslav Paclík

JAROMĚŘ - JOSEFOV (JERMER)
Kostel Nanebevstoupení Páně;
každé pondělí v 18:00
every Monday at 6:00 pm
chaque lundi ŕ 18:00 heure
Website: http://www.farnostjosefov.cz/
Summorum Pontificum, R. D. Mgr. ThLic??. Miloslav Paclík

POHLED u Havlíčkova Brodu (FRAUENTHAL)
Klášterní kostel sv. Ondřeje
neděle ve 14:00
Sunday at 2:00 pm
Summorum Pontificum, P. Mgr. Antonín Pavlas

PARDUBICE (PARDUBITZE)
Dům techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686
(centrum města mezi Východočeským divadlem Pardubice a hotelem Grand)
2. a 4. neděle v měsíci v 10:00 hodin
2nd and 4th Sunday in month at 10:00 am
Website: http://www.fsspx.cz/gottesdienste/gottesdienste_fsspx_cz_2016_149.pdf
FSSPXDIOCČSE DE ČESKÉ BUDĚJOVICE
DIOCESE OF ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČESKOBUDĚJOVICKÁ DIECÉZE


ČESKÉ BUDĚJOVICE (BUDWEIS)
Kostel Panny Marie Královny Andělů
(Nové Hodějovice: MHD č. 11)
2. a 4. neděle v měsíci v 16:00 hodin
2e et 4ičme dimanche du mois ŕ 16:00 heure
2nd and 4. Sunday in month at 4:00 PM
P. Mgr. Miroslav Šašek
Summorum Pontificium

Dům kultury Metropol, Senovážné náměstí 2
(zastavuje tam hodně linek MHD)
2.a 4. neděle v měsíci v 10:00 hodin
2nd and 4th Sunday in month at 10:00 am
Website: http://www.fsspx.cz/gottesdienste/gottesdienste_fsspx_cz_2016_149.pdf
FSSPX

VYŠŠÍ BROD (HOHENFURTH)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
pondělí až sobota v 6:45
neděle a svátky v 10:00
from Monday to Saturday at 6:45 AM
Sundays and Holy Days at 10:00 AM
Website: http://www.klastervyssibrod.cz/Zivot-v-klastere/Mse-svata
P. Jan Justin Berka O. Cist.
Summorum Pontificium

HORNÍ DVOŘIŠTĚ (OBERHAID)
Kostel sv. Michaela
1. neděle v měsíci o 11:30
1st Sunday in month at 11:30 AM
P. Zdeněk Prokeš
Summorum Pontificum


DIOCČSE DE PLZEŇ
DIOCESE OF PILSEN
PLZEŇSKÁ DIECÉZE


PLZEŇ (PILSEN)
Klášter dominikánů: Kostel Panny Marie Růžencové
(Jiráskovo náměstí, Plzeň)
Celebrationes Sanctae Missae - Mše sv. - Messes - Hl. Messe:
Dominica - Neděle - Dimanche - Sonntag:
III mensis; 3. neděle v měsíci; le 3e dimanche du mois; der 3. Sonntag im Monat: 16:00
I, II, IV (et V) mensis; 1., 2., 4 (a 5.) neděle v měsíci;le 1čme, le 2čme, le 4čme (et le 5čme) dimanche du mois; der 1., 2., 4. (und 5.) Sonntag im Monat: 10:30
Feria III et V (úterý a čtvrtek; mardi et jeudi; Dienstag und Donnerstag): 6:15
Feria II, IV et VI (pondělí, středa a pátek; lundi, mercredi et vendredi; Montag, Mittwoch und Freitag): 16:30
Sabbato (sobota; samedi; Samstag): 8:00
(Sabbato I mensis (1. sobota v měsíci; le 1er dimanche du mois; der 1. Samstag im Monat): 6:45)
Hebdomada currens - Program na aktuální týden - Programme de la semaine en cours - Programm der aktuellen Woche: http://plzen.op.cz/download/missa.pdf
Info - GSM: 00420602327842 (česky, deutsch, français - trčs doucement, s.v.p. - or basic English).
Summorum Pontificum, P. Mgr. Antonín Damián Nohejl III.OP


TACHOV (TACHOV)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
1. čtvrtek v měsíci v 8:00 hodin
1er jeudi du mois ŕ 8:00 heure
1st Thursday in month at 8:00 AM
website: http://www.tachovskafarnost.cz/mse-svata-tachov/
Summorum Pontificum

MOČIDLEC (MOCZIDLETZ)
Kostel svatého Jakuba Většího
každou neděli v měsíci v 11:30 hodin
chaque dimanche du mois ŕ 11:30 heure
every Sunday in month at 11:30 AM
Summorum Pontificum, R. D. František Řezáč

DOBŘANY
Kostel svatého Mikuláše
1. sobota v měsíco v 9:00
1st Sunday in month at 9:00 am
Summorum Pontificum

Kostel Povýšení svatého kříže
jednou měsíčne dle ohlášení o 13:30
one in month irregulary at 1:30 pm
GSM: +420 776 221 851
Summorum Pontificum
ARCHIDIOCČSE D'OLOMOUC
ARCHDIOCESE OF OLOMOUC
OLOMOUCKÁ ARCIDIECÉZE


OLOMOUC (OLMÜTZ)
Kaple sv. Alexeje u kostela sv. Michala
2. a 4. neděle v měsíci v 15:00
2nd and 4th Sunday in month at 3:00 pm
Website: http://una-voce.cz/olomouc-opet-mr1962/
Summorum Pontificum, P. ThLic??. Pavel Hödl


UHERSKÝ BROD (UNGARISCH BROD)
Hřbitovní kaple, starý hřbitov
1. a 3. neděle v měsíci v 17:30
1st and 3rd Sunday in month at 5:30 pm
Website: http://www.fsspx.cz/gottesdienste/gottesdienste_fsspx_cz_2016_149.pdf
FSSPX

KOSTELANY NAD MORAVOU (KOSTELAN AN DER MARCH)
Kostel svatého Floriána
každá neděle v 7:10 hodin
1. sobota v měsíci v 8:30
every Sunday at 7:10 AM
1st Saturday in month at 8:30 AM
P. Mgr. ICLic. Josef Rýznar
Summorum PontificumDIOCČSE DE BRNO
DIOCESE OF BRNO
BRNĚNSKÁ DIECÉZE


BRNO (BRÜNN)
Kostel svatého Michala
(Dominikánské náměstí, Brno)
každou neděli v měsíci v 15:00 hodin (v červenci a srpnu pouze 2. neděli)
chaque dimanche du mois ŕ 15:00 heure (en julliet et aoűt seulement le 2čme dimanche)
every Sunday at 3:00 PM (in July and August only the 2nd Sunday)
Summorum Pontificum, P. Doc. ThDr?. Josef Beneš, ThD.
GSM: +420 739 512 019BRNO-ČERNOVICE (BRÜNN-CZERNOVICE)
Kaple Panny Marie Královny posvátného růžence
Faměřovo náměstí 26
neděle v 10:00 hodin
úterý v 18:00 hodin
pondělí, středa, čtvrtek, pátek a sobota v 8:00 hodin
Sunday at 10:00 am
Tuesday at 6:00 pm
Monady, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday at 8:00
Website: http://www.fsspx.cz/b_brno.html
FSSPX


ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (SAAR)
Dům kultury
Dolní 183/30 (vstup levým bočním vchodem, v průběhu Mše Svaté bude zamčeno)
sobota před druhou neděli v měsíci v 16:00
4. neděle v měsíci v 10:00
Saturday before 2nd Sunday in month at 4:00 pm
4th Sunday in month at 10:00 am
Website: http://www.fsspx.cz/gottesdienste/gottesdienste_fsspx_cz_2016_149.pdf
FSSPX


ŘEZNOVICE U IVANČIC (RESNOWITZ)
Kostel svatých Petra a Pavla
pondělí, čtvrtek a 1. sobota v měsíci v 8:00 hodin (v adventu v 6:30 hodin)
středa a pátek v 17:00 hodin (v létě v 18:00 hodin)
neděle v 9:00 hodin
Monady, Thursday and 1st Saturday in month at 8:00 am (in advent at 6:30 am)
Wednesday and Friday at 5:00 pm (in summer at 6:00 pm)
Sunday at 9:00 am
Website: http://kostelreznovice.tradice.net/
Summorum Pontificum, P. Mgr. Petr RösslerHORNÍ ÚJEZD u Třebíče (OBER AUJEST)
kostel sv. Petra a Pavla
neděle v 10:30 (kázání a Asperges o 10:10)
1. pátek v měsíci v 16:30
1. sobota v měsíci v 17:00
Sunday at 10:30 am (homily and Asperges at 10:10 am)
1st Friday in month at 4:30 pm
1st Saturday in month at 5:00 pm
Website: http://farnosthu.cz/
Summorum Pontificum, P. Vlastimil Vojtěch Protivínský

VELKÉ MEZIŘÍČÍ (GROSS MESERITSCH)
kaple Krista Krále
jeden čtvrtek v měsíci v 17:30
one Thursday in month at 5:30 om
Website: http://www.fsspx.cz/gottesdienste/gottesdienste_fsspx_cz_2016_149.pdf
FSSPX
DIOCESE D'OSTRAVA - OPAVA
DIOCESE OF OSTRAVA - OPAVA
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZE


OSTRAVA-SLEZSKÁ OSTRAVA
Kostel svatého Josefa
1., 3. a 5. neděle v měsíci v 10:30
každou středu v 18:00 (kromě prázdnin)
1st, 3rd and 5th Sunday in month at 10:30 AM
every Wednesday at 6:00 PM (except July and August)
Mons. Mgr. Marcel Tesarčík
Summorum Pontificum

FRÝDEK - MÍSTEK
Zámecké náměstí 1251
sál nad internetovou kavárnou, I. patro
sall au-dessous de Café d'Internet, 1er étage
saloon above Internet café, 1st floor
1., 3. a 5. neděle v měsíci v 10:00 hodin
le 1er, le 3čme et le 5 dimanche du mois ŕ 10:00 heure
1st, 3rd and 5th Sunday in month at 10:00 AM
Website: http://www.fsspx.cz/gottesdienste/gottesdienste_fsspx_cz_2016_149.pdf
FSSPX

Kostel sv. Jošta
2. a 4. neděle v 10:00
každý pátek v 18:00
2nd and 4th Sunday in month at 10:00 AM
every Friday at 6:00 PM
Mons. Mgr. Marcel Tesarčík
Summorum Pontificium

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Kostel sv. Bartolomě;je
každý čtvrtek v 18:30
every Thursday at 6:30 PM
Mons. Mgr. Marcel Tesarčík
Summorum Pontificum


Liturgie selon l'ordo de 1962 en République Tchčque


 • Vous pouvez modifier, corriger ou ajouter les adresses de cette page. Faire un double clic sur la page et apporter les modifications. N'hésitez pas ! en cas d'erreur, il suffit d'annuler. C'est trčs simple. Pour plus de renseignements, voir CommentModifierUnePage.
 • Sie können die Adressen dieser Seite ändern, verbessern oder hinzufügen. Ein doppeltes Klicken auf der Seite machen und die Änderungen anbringen. Sind nicht unentschlossen! bei Fehler reicht es aus zu annullieren. Es ist sehr einfach. Für mehr Auskünfte, siehe CommentModifierUnePage.
 • You can modify, correct or add the addresses of this page. Make a double click on the page and make the modifications. Do not hesitate! in the event of error, it is enough to cancel. It's very easy. For more information, see CommentModifierUnePage.
 • Pueden modificar, corregir o ańadir las direcciones de esta página. Hacer un doble chasquido sobre la página e introducir las modificaciones. ˇNo vacilan! en caso de error, basta con cancelar. Es muy simple. Para más información, ver a CommentModifierUnePage.
 • Pode alterar, corrigir ou acrescentar os endereços desta página. Fazer um duplo clique sobre a página e introduzir as alteraçőes. Năo hesitam! no caso de erro, é suficiente anular. É muito simples. Para mais informaçőes, ver CommentModifierUnePage.
 • Potete modificare, correggere o aggiungere gli indirizzi di questa pagina. Fare un doppio clic sulla pagina e portare le modifiche. Non esitate! in caso d'errore, basta annullare. Č molto semplice. Per ulteriori informazioni, vedere CommentModifierUnePage.
 • Μπορείτε να τροποποιήσετε, να διορθώσετε ή να προσθέσετε τις δεξηότητες αυτής της σελίδας. Να κάνετε έναν διπλό κρότο στη σελίδα και να φέρει τις τροποποιήσεις. Δεν διστάζει ! σε περίπτωση του λάθου, αρκεί για να ακυρώσει. Είναι πολύ απλός. Για πιο πληροφορίες, να δείτε CommentModifierUnePage.
 • Вы можете доработать, исправить или добавить адресы этой страницы. Сделать двойное для того чтобы 5elknut6 дальше страницой и сделать изменениями. Не смутитесь! в случае ошибки, она достаточно, котор нужно отменить. Очень легко. Для больше информации, увидеть CommentModifierUnePage.
 • 您能修改, 改正或增加这页地址。做双重点击页和做改动。不要犹豫! 在错误情形下, 它是足够取消。这非常容易。对于更多信息, 看见CommentModifierUnePage
 • 너는 이 페이지의 주소를 개수하거나, 정정하거나 추 가할 수 있다. 두 배를 위에 페이지를 누르, 수정을 제조하기 위하여 제조한 위하여. 망설이지 말라 ! 과실의 사건안에, 그것은 취소할 것이다 이젠 그만 있다. 아주 쉽다. 정보 더를 위해, CommentModifierUnePage을 본 위하여.
 • あなたはこのページの住所を変更するか, 訂正するか , または加えることができる。二重をページをつけ, 修正をする ために作るため。躊躇してはいけない! 間違いの場合の,それは取 り消すべき十分である。それは非常に容易である。より多くの情 報のため,CommentModifierUnePage を見るため。


Il n'y a pas de commentaire sur cette page. [Afficher commentaires/formulaire]